Közhasznúsági jelentés 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2008. évről.

(1997. évi CLVI. törv. 19. §.)

 

A Memento Mori Egyesületet a Fővárosi Bíróság 2008. 07. 12.  napján 13022 nyilvántartási szám alatt, 7.Pk.60.218/2008/3. iktatószámú végzésével

KÖZHASZNÚ SZERVEZETNEK

minősítette.

 

A közhasznú szervezeteknek az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentést kell készítenie az 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-a alapján. A megadott szempontok szerinti jelentést rögzítjük az alábbiakban.

 

A szervezet alapadatai:

Szervezet neve :                            Memento Mori Egyesület

Irányítószám :                                1223

Székhely :                                       Budapest

Cím :                                               Barátcinege u. 25/B

Adószám:                                       18264375 – 1 – 43  

Kapcsolattartó neve :                   Szelevényi Gellért

Telefonszám :                                06-20/524-2490

e-mail :                                            g.szelevenyi@gmail.com

Jellemző tevékenység :                kulturális

 

A./ Számviteli beszámoló:(1000 Ft-ban)                    

(1997. évi CLVI. Törv. 19.§ (3) a.)

 

1. Nyitó egyenleg 2008. január 01-jén:          0, azaz nulla Ft

                                                                                                                                

2.  BEVÉTELEK:                                              

Tagdíjakból

140.000

Támogatásból

0

SZJA 1%-os felajánlás

0

Rendezvény

0

Kamat

0

Egyéb

0

Összes bevétel

140.000

 

3.  KIADÁSOK:           

Egyéb

0

Összes kiadás

0 Ft

 

4. Számlavezető Pénzintézetnél záró egyenleg 2008. december 31-én:

              nem vezettünk még számlát

                               

Az Egyesület pénzvagyona 2008.12.31-én:                                                      

                                                                           140.000 Ft

                          

A./AZ egyesület tevékenységének szöveges összefoglalója 2008. évre.

A Memento Mori Közhasznú Egyesület - tekintve bejegyzésének időpontját - a 2008-as évben, az alapszabályában foglalt küldetéséhez kapcsolódóan semmilyen tevékenységet nem folytatott, a kitűzött célok megvalósításának, az azzal kapcsolatos munkák tervezése és előkészítése folyt.

Ennek megfelelően kiadásunk ebben az időszakban nem történt, a bevételi oldalon a tagdíjon kívül befolyó  összeg nincsen. Ennek összege – tagdíjunk havi 1000 Ft/tag – a márciusi bejegyzéstől számítva a 15 alapító tag befizetését tekintve (ebből egy nem fizető és később sorainkból kizárt) 140.000 Ft, azaz száznegyvenezer forint.  
 

B./ Költségvetési támogatás felhasználása:

(1997. évi CLVI. Törv. 19.§ (3) b.)                                            

Az Egyesület a tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült.

 

C./ Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

(1997. évi CLVI. Törv. 19.§ (3) c.)                                                                 

            

Az Egyesületnek tagdíjból származó pénzvagyona van.

D./ A cél szerinti juttatások kimutatása:

(1997. évi CLVI. Törv. 19.§ (3) d.)

Célszerinti juttatásokban Egyesületünk a 2008 és azt megelőző években sem részesült.

E./ Különböző szervektől kapott összegek mértéke:

(1997. évi CLVI. Törv. 19.§ (3) e.)

Az Egyesület központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült.

F./ Vezető tisztségviselőinek nyújtott különféle juttatások értéke, illetve összege:  

(1997. évi CLVI. Törv. 19.§ (3) f.)

 

Az Egyesület vezető tisztségviselői különféle juttatásokban nem részesültek.

 

G./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámoló néhány egyesületi tevékenységről:

(1997. évi CLVI. Törv. 19.§ (3) g.)

 

Az Egyesület legfontosabb tevékenységeinek összefoglalása

Összhangban a Ksztv. 26.§ c.) pontjának 2-7. és 9. alpontjában foglaltakkal az Egyesület célja a kulturális örökség megóvása, különös tekintettel a szakrális és kegyeleti építészeti emlékekre, ezek bemutatására irányuló gyakorlati és művészeti dokumentációkra, megőrzésük fontosságát hangsúlyozó kampányokra és konkrét építő tevékenységekre. Ezzel összefüggésben a nevelés és oktatás területén kiadványok és könyvek megjelentetésével kívánjuk felhívni a figyelmet értékeinkre; elődeink és múltunk tiszteletének terjesztésével a tudatos környezeti magatartás kialakítását, ember és környezete harmóniáját, az egyéni képességek fejlesztését kívánjuk segíteni.

Az Egyesület céljai között szerepel kortalan alkotótevékenységek életben tartása: hagyományos mesterségek bemutatásának és tanításának támogatása, színházi képző- és zeneművészeti alkotások széleskörű megismertetésének biztosítása, erkölcsi és anyagi presztízsének megteremtése; ezzel kapcsolatban a művészeti határvonalak újraértékelése. Összességében törekszünk a mindinkább teret nyerő fogyasztói mentalitással szemben a tudatos és aktív társadalomkritikai civil magatartás kialakítására, szellemi és erkölcsi értékek megőrzésére és megteremtésére.

Budapest, 2009. március 01.

 


A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 03. 17. - 10:10 | © szerzőség: Gelka