Prológus

A Memento Mori Közhasznú Egyesület 2008 augusztusában alakult 14 alapító tag közös szándékaként. Egyesületünk célkitűzései között szerepel  alkotótevékenységek és művészek támogatása, ennek szellemében szervezünk kiállításokat, koncerteket, jelentetünk meg online folyóiratot és művészeket bemutató albumot.

Az Egyesület célja a kulturális örökség megóvása, különös tekintettel a szakrális és kegyeleti építészeti emlékekre, ezek bemutatására irányuló gyakorlati és művészeti dokumentációkra, megőrzésük fontosságát hangsúlyozó kampányokra és konkrét építő tevékenységre. Ezzel összefüggésben a nevelés és oktatás területén kiadványok és könyvek megjelentetésével kívánjuk felhívni a figyelmet értékeinkre; elődeink és múltunk tiszteletének terjesztésével a tudatos környezeti magatartás kialakítása, ember és környezete harmóniáját, az egyéni képességek fejlesztését kívánjuk segíteni.

Az Egyesület céljai között szerepel kortalan alkotótevékenységek életben tartás: hagyományos mesterségek bemutatásának és tanításának támogatása, színházi képző- és zeneművészeti alkotások széleskörű megismertetésének biztosítása, erkölcsi és anyagi presztízsének megteremtése; ezzel kapcsolatban a művészeti határvonalak újraértékelése. Összességében törekszünk a mindinkább teret nyerő fogyasztói mentalitással szemben a tudatos és aktív társadalomkritikai civil magatartás kialakítására, szellemi és erkölcsi értékek megőrzésére és megteremtésére.