Közhasznúsági jelentés 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. évről

(Készült a 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a alapján)

A MEMENTO MORI Egyesületet a Fővárosi Bíróság 2009. 07. 12. napján 13022. nyilvántartási szám alatt, 7.Pk.60.218/2009/3. iktatószámú végzésével

KÖZHASZNÚ SZERVEZETNEK

minősítette.

A közhasznú szervezeteknek az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentést kell készítenie az 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-a alapján. A megadott szempontok szerinti jelentést rögzítjük az alábbiakban.

 

A szervezet alapadatai:

Szervezet neve: MEMENTO MORI Egyesület

Irányítószám: 1223

Székhely: Budapest

Cím: Barátcinege u. 25/B

Adószám-  18264375-1-43

Kapcsolattartó neve: Szelevényi Gellért

Telefonszám: 06-20/524-2490

e-mail: g.szelevenyi@gmail.com

jellemző tevékenység: kulturális tevékenység

A 2010. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ BEMUTATÁSA

(1997. évi CLVI. Tv. 19.§ (3) a)

 

1. NYITÓ EGYENLEG 2010. január 01-jén:                      130 e Ft

2. BEVÉTELEK:

Tagdíjakból                            115

Támogatásból                         200

SZJA 1 %-os felajánlás              0

Helyi önkormányzattól              0

TB-tól                                                    0

Egyéb                                                    0

Összes bevétel                       315 eFt

 

3. KIADÁSOK:

Egyéb                                                180

Összes kiadás                        180 eFt

 

4. Számlavezető pénzintézetnél záró egyenleg 2010. december 31-én:       266 367 eFt

5. Az Egyesület készpénzvagyona 2010.12.31-én:                                        75 303 eFt

 

A./ Az Egyesület tevékenységének szöveges összefoglalója 2010. évre:

A Memento Mori Közhasznú Egyesület 2010. évben küldetésének megfelelően végezte tevékenységét, folytatta alakulásától fontosnak tartott korábbi munkáját: egyrészt több fiatal tehetségnek biztosított kiállítási lehetőséget, támogatta a feltörekvő (amatőr) képzőművészek munkáját, valamint több kulturális rendezvényt szervezett és valósított meg.

A rendezvények mellett kiemelkedő esemény volt Borsi Vian emlékalbum (CD verzió) elkészítése.

Az Egyesület működését nagy mértékben segítette a pályázati támogatás összegből  a saját PC konfiguráció beszerzése, mellyel minden, az Egyesülettel kapcsolatos dokumentáció, fotó és videó anyag tárolásra került és kerül a jövőben is.

A programok megvalósulását a 2010. évben a rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szabályozások szigorítása Egyesületünk rendezvényeit is érintette, így több korábban bevált és ismert helyszínt módosítanunk kellett.

2010-ben megvalósult, kiemelkedő események az Egyesület életében:

  • NOMAD a lovasnomád kultúra bemutatása hagyományőrző csoporttal, filmmel, kiállítással
  • MISIMA YUKIO emlékest (halálának 40. évfordulóján)
  • KRÁLL SZABOLCS festőművész alkotásainak kiállítása
  • MEMENTO MORI minifeszt (koncertek külföldi fellépőkkel)
  • BORIS VIAN emlékalbum megjelentetése (CD formátum)
  • több alkalommal zenei estek és találkozók szervezése.

Az Egyesület tevékenységét egyre nagyobb ismeretségnek köszönhetően több pártoló és önkéntes bevonásával végzi a további időszakban is.

B./ Költségvetési támogatás felhasználása:

(1997. évi CLV1. tv.19. § (3) b.)

Az Egyesület a tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült.

C./ Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

(1997. évi CLV1. tv. 19. § (3) c.)

Az Egyesületnek tagdíjból és pályázati úton nyert pénzvagyona van.

D./A cél szerinti juttatások kimutatása;

(1997. évi CLVI. tv. 19. (3) d.)

Célszerinti juttatásokban Egyesületünk a 2010-ben és azt megelőző években sem részesült.

E./ Különböző szervektől kapott összegek mértéke:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) e.)

Az Egyesület központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült.

F./Vezető tisztségviselőinek nyújtott különféle juttatások értéke, illetve összege:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) f.)

Az Egyesület vezető tisztségviselői különféle juttatásokban nem részesültek.

G./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámoló néhány egyesületi tevékenységről:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) g.)

Az Egyesület legfontosabb tevékenységeinek összefoglalása:

Összhangban a Ksztv. 26.§ c.) pontjának 2-7. és 9. alpontjában foglaltakkal az Egyesület célja a kulturális örökség megóvása, különös tekintettel a szakrális és kegyeleti építészeti emlékekre, ezek bemutatására irányuló gyakorlati és művészeti dokumentációkra, megőrzésük fontosságát hangsúlyozó kampányokra és konkrét építő tevékenységekre. Ezzel összefüggésben a nevelés és oktatás területén kiadványok és könyvek megjelentetésével kívánjuk felhívni a figyelmet értékeinkre; elődeink és múltunk tiszteletének terjesztésével a tudatos környezeti magatartás kialakítását, ember és környezete harmóniáját, az egyéni képességek fejlesztését kívánjuk segíteni.

Az Egyesület céljai között szerepel kortalan alkotótevékenységek életben tartása: hagyományos mesterségek bemutatásának és tanításának támogatása (NOMAD – lovas nomád kultúra bemutatása), színházi képző- és zeneművészeti alkotások széleskörű megismertetésének biztosítása (Král Szabolcs, Mészáros Zsuzsanna kiállítása), erkölcsi és anyagi presztízsének megteremtése; ezzel kapcsolatban a művészeti határvonalak újraértékelése, összességében törekszünk a mindinkább teret nyerő fogyasztói mentalitással szemben a tudatos és aktív társadalomkritikai civil magatartás kialakítására, szellemi és erkölcsi értékek megőrzésére és megteremtésére.

Budapest, 2011. február 5.


A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 03. 17. - 10:29 | © szerzőség: Gelka