Közhasznúsági jelentés 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évről

(Készült a 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a alapján)

A MEMENTO MORI Egyesületet a Fővárosi Bíróság 2009. 07. 12. napján 13022. nyilvántartási szám alatt, 7.Pk.60.218/2009/3. iktatószámú végzésével

KÖZHASZNÚ SZERVEZETNEK

minősítette.

A közhasznú szervezeteknek az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentést kell készítenie az 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-a alapján. A megadott szempontok szerinti jelentést rögzítjük az alábbiakban.

A szervezet alapadatai:

Szervezet neve:  MEMENTO MORI Egyesület

Irányítószám:  1223

Székhely:  Budapest

Cím:  Barátcinege u. 25/B

Adószám-  18264375-1-43

Kapcsolattartó neve:  Szelevényi Gellért

Telefonszám:  06-20/524-2490

e-mail:  g.szelevenyi@gmail.com

jellemző tevékenység:  kulturális tevékenység

 

A 2011. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ BEMUTATÁSA

(1997. évi CLVI. Tv. 19.§ (3) a)

 

1. NYITÓ EGYENLEG 2011. január 01-jén:                      266 367  e Ft

2. BEVÉTELEK:

Tagdíjakból                            164

Pályázati támogatásból          185

SZJA 1 %-os felajánlás              0

Helyi önkormányzattól              0

TB-tól                                                    0

Egyéb                                                    0

Összes bevétel       419 eFt

 

3. KIADÁSOK:

Egyéb                                                177

Összes kiadás            177 eFt

 

4. Számlavezető pénzintézetnél záró egyenleg 2011. december 31-én:       280 779 eFt

5. Az Egyesület készpénzvagyona 2011.december 31-én:                           286 779 eFt

 

A./ Az Egyesület tevékenységének szöveges összefoglalója 2011. évre:

A Memento Mori Közhasznú Egyesület folytatva töretlen értékmegőrző tevékenységét a 2011. évben is több, az underground kultúrát illetve a hagyományos értékeket továbbvivő programok szervezését, kultúrtörténeti kiállítást, kiadványok megjelenését biztosította közvetlen és közvetett célcsoportja számára.

A 2011. évben megvalósult rendezvényeink voltak:

  • ABSZINT EST (Kultúrtörténeti kiállítás, a kultikus italnak hódoló magyar és külföldi alkotok műveiből felolvasóest,performance) szigorúan 18 év felettieknek szóló rendezvényünk egyben a hazánkban is egyre népszerűbb ünnep, a Halloween hétvégéjén került megrendezésre, a budapesti „Roham” bárban.
  • MEMENTO MORI SZÍNPAD - A mátrafüredi Fekete Zaj Fesztiválon Egyesületünk a szombati napon kapott lehetőséget bemutatkozásra. Itt napközben különböző kulturális programokkal (a régész hivatása, őseink íjászata, kerekasztal beszélgetések, indiai táncbemutató) a fesztivál kis színpadán pedig 7 magyar és egy külföldi zenekar fellépésével biztosította a családias légkörű fesztivál látogatóinak szórakoztatását.
  • PEREMKULT MINIFESZT II – Július közepén 4 amatőr zenekarnak biztosítottunk fellépési lehetőséget nagy sikerrel Budapest belvárosában működős „Szabad az Á” nevű szórakozóhelyen.

2011-ben lehetőséget biztosítottunk több ipar-, és képzőművész számára alkotásaik kiállítására a Picasso Point Étterem Együttműködésével.

Kiállítóink voltak:

- Farkas Rita grafikus

- Lynda Stevens képzőművész

- Bakos Levente  festő

- Ráksonyi Ábel, festő

A rendezvények mellett folyamatosan további kiállítások és kisebb koncertesemények szervezése valamint a BORIS VIAN emlék CD kiadása is megtörtént.

Az év folyamán kapott pályázati támogatásból többek között az Egyesület számára fontos PR anyagokat (molinó, matricák), fényképezőgépet és kiegészítőit, tudtuk fedezni.

B./ Költségvetési támogatás felhasználása:

(1997. évi CLV1. tv.19. § (3) b.)

Az Egyesület a tárgyévben költségvetési támogatásban nem részesült.

C./ Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

(1997. évi CLV1. tv. 19. § (3) c.)

Az Egyesületnek tagdíjból és pályázati úton nyert pénzvagyona van.

D./A cél szerinti juttatások kimutatása;

(1997. évi CLVI. tv. 19. (3) d.)

Célszerinti juttatásokban Egyesületünk a 2011-ben és azt megelőző években sem részesült.

E./ Különböző szervektől kapott összegek mértéke:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) e.)

Az Egyesület központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült.

F./Vezető tisztségviselőinek nyújtott különféle juttatások értéke, illetve összege:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) f.)

Az Egyesület vezető tisztségviselői különféle juttatásokban nem részesültek.

G./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámoló néhány egyesületi tevékenységről:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) g.)

Az Egyesület legfontosabb tevékenységeinek összefoglalása:

Összhangban a Ksztv. 26.§ c.) pontjának 2-7. és 9. alpontjában foglaltakkal az Egyesület célja a kulturális örökség megóvása, különös tekintettel a szakrális és kegyeleti építészeti emlékekre, ezek bemutatására irányuló gyakorlati és művészeti dokumentációkra, megőrzésük fontosságát hangsúlyozó kampányokra és konkrét építő tevékenységekre. Ezzel összefüggésben a nevelés és oktatás területén kiadványok és könyvek megjelentetésével kívánjuk felhívni a figyelmet értékeinkre; elődeink és múltunk tiszteletének terjesztésével a tudatos környezeti magatartás kialakítását, ember és környezete harmóniáját, az egyéni képességek fejlesztését kívánjuk segíteni.

Az Egyesület céljai között szerepel kortalan alkotótevékenységek életben tartása: hagyományos mesterségek bemutatásának és tanításának támogatása (Ebben az évben legkiemelkedőbb ilyen jellegű tevékenységünk: a mátrafüredi fesztiválon a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen végzett interaktív régészeti kiállítás és animátori játék, valamint szintén itt a hagyományőrző íjász bemutató volt.), színházi képző- és zeneművészeti alkotások széleskörű megismertetésének biztosítása (Farkas Rita grafikus, Lynda Stevens képzőművész, Bakos Levente amatőr festő, Ráksonyi Ábel, festő), erkölcsi és anyagi presztízsének megteremtése; ezzel kapcsolatban a művészeti határvonalak újraértékelése, összességében törekszünk a mindinkább teret nyerő fogyasztói mentalitással szemben a tudatos és aktív társadalomkritikai civil magatartás kialakítására, szellemi és erkölcsi értékek megőrzésére (Pilinszky János születésének 90. és halálának 30. évfordulójára rendezett emlékest a Királyfürdőben) és megteremtésére.

Budapest, 2012. április 5.


A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2013. 03. 17. - 10:37 | © szerzőség: Gelka