Közhasznúsági jelentés 2013.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2013. évről

(Készült a 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a alapján)

A MEMENTO MORI Egyesületet a Fővárosi Bíróság 2009. 07. 12. napján 13022. nyilvántartási szám alatt, 7.Pk.60.218/2009/3. iktatószámú végzésével

KÖZHASZNÚ SZERVEZETNEK

minősítette.

A közhasznú szervezeteknek az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentést kell készítenie az 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-a alapján. A megadott szempontok szerinti jelentést rögzítjük az alábbiakban.

A szervezet alapadatai:

MEMENTO MORI Egyesület

1223 Budapest Barátcinege u. 25/B

18264375-1-43

Szelevényi Gellért, 06-20/524-2490, g.szelevenyi@gmail.com

kulturális tevékenység

A 2013. ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ BEMUTATÁSA

(1997. évi CLVI. Tv. 19.§ (3) a)

1. NYITÓ EGYENLEG 2013. január 01-jén:                      366 785  e Ft

2. BEVÉTELEK:

Tagdíjakból                            198

Pályázati támogatásból              0

SZJA 1 %-os felajánlás            93

Helyi önkormányzattól              0

TB-tól                                                    0

Egyéb                                                   19

Összes bevétel                       310 eFt

 

3. KIADÁSOK:

Egyéb                                                394

Összes kiadás                        394 eFt

 

4. Számlavezető pénzintézetnél záró egyenleg 2013. december 31-én:       277 197 eFt

5. Az Egyesület készpénzvagyona 2013.december 31-én:                           192 452 eFt

 

A./ Az Egyesület tevékenységének szöveges összefoglalója 2013. évre:

A Memento Mori Közhasznú Egyesület folytatva töretlen értékmegőrző tevékenységét a 2013. évben is több, az underground kultúrát illetve a hagyományos értékeket továbbvivő programok szervezését, kultúrtörténeti kiállítást, kiadványok megjelenését biztosította közvetlen és közvetett célcsoportja számára.

A 2013. évben megvalósult rendezvényeink voltak:

 • Az Egyesület háromhavi rendszerességgel minden a kortárs, az underground és a hagyományörző művészetek iránt érdeklődők számára MEMENTO MORI KLUBESTEKET tartott egyre nagyobb sikerrel (a Roham Bárban)
 • Két alkalommal jelent meg VETÜLET c. kiadványunk, amely küldetésünk és működésünk egyfajta visszatükrözése: eseményeink publikálására, patronált alkotók bemutatkozására, és az egyesületi küldetéssel azonosítható írások megjelentetésére ad terepet.
 • A 2013. évben jelent meg továbbá két éves kiállítás sorozatunk mementójaként a KATART művészeti album online verziója, ezzel is támogatva, hogy az általunk támogatott alkotókat minél szélesebb körben megismerjék.
 • Továbbra is rendszeres időközönként KIÁLLÍTÁSOKAT szerveztünk, kiállító vendégeink voltak: Bakos Levente, Havancsák Gyula, Kiss-Csitári Péter, Kókai Emese, Polecsák Lajos, Rásonyi Ábel, Sallai Péter és Szabó Gábor.
 • Burgess halálának 20. évfordulója okán a Vittulában megrendezésre került a GÉPNARANCS DVA – BURGESS 20 elnevezésű eseményünk, folytatva a tavaly megkezdett hagyományt. A plakátkiállítás, a filmvetítés és a zenei program rengeteg ember jelenlétét biztosította.
 • Weöres Sándor tiszteletére az A38 kiállítótérben, három koncert keretében került megrendezésre igen nagy sikerrel a WEÖRES 100. emlékestünk.
 • Szintén tavaly, február 14-én rendeztük meg Lovecraft munkássága tiszteletéül, számos alkotó közreműködésével, élő koncerttel a LOVECRAFT EMLÉKKIÁLLÍTÁST a Picasso Pointban.

 

 

2013-ban lehetőséget biztosítottunk több ipar-, és képzőművész számára alkotásaik kiállítására a Picasso Point Étterem együttműködésével.

Kiállítóink voltak:

 • Bakos Levente, amatőr festő
 • Rásonyi Ábel, festő
 • Jacsó Balázs, grafikus
 • Kónya Melinda, festő
 • Havancsák Gyula, képzőművész
 • Kiss-Csitári Péter, képzőművész
 • Kókai Emese, képzőművész
 • Polecsák Lajos, képzőművész
 • Sallai Péter, képzőművész
 • Szabó Gábor, képzőművész

Mellettük csoportos kiállítás keretében további alkotókat segítettünk hozzá a bemutatkozáshoz. A rendezvények mellett folyamatosan további kiállítások és kisebb koncertesemények szervezése, valamint a VETÜLET c. elektronikus időszaki kiadvány megjelentetése is megtörtént.

B./ Költségvetési támogatás felhasználása:

(1997. évi CLV1. tv.19. § (3) b.)

Az Egyesület a tárgyévben a NAV által, az SZJA 1 % felajánlásokból 92 628 Ft támogatásban részesült.

C./ Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

(1997. évi CLV1. tv. 19. § (3) c.)

Az Egyesületnek tagdíjból és pályázati úton nyert pénzvagyona van.

D./A cél szerinti juttatások kimutatása;

(1997. évi CLVI. tv. 19. (3) d.)

Célszerinti juttatásokban Egyesületünk a 2013-ban és azt megelőző években sem részesült.

E./ Különböző szervektől kapott összegek mértéke:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) e.)

Az Egyesület központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült.

F./Vezető tisztségviselőinek nyújtott különféle juttatások értéke, illetve összege:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) f.)

Az Egyesület vezető tisztségviselői különféle juttatásokban nem részesültek.

G./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámoló néhány egyesületi tevékenységről:

(1997. évi CLVI. Tv.19.§ (3) g.)

Az Egyesület legfontosabb tevékenységeinek összefoglalása:

Összhangban a Ksztv. 26.§ c.) pontjának 2-7. és 9. alpontjában foglaltakkal az Egyesület célja a kulturális örökség megóvása, különös tekintettel a szakrális és kegyeleti építészeti emlékekre, ezek bemutatására irányuló gyakorlati és művészeti dokumentációkra, megőrzésük fontosságát hangsúlyozó kampányokra és konkrét építő tevékenységekre. Ezzel összefüggésben a nevelés és oktatás területén kiadványok és könyvek megjelentetésével kívánjuk felhívni a figyelmet értékeinkre; elődeink és múltunk tiszteletének terjesztésével a tudatos környezeti magatartás kialakítását, ember és környezete harmóniáját, az egyéni képességek fejlesztését kívánjuk segíteni.

Az Egyesület céljai között szerepel kortalan alkotótevékenységek életben tartása: hagyományos mesterségek bemutatásának és tanításának támogatása, színházi képző- és zeneművészeti alkotások széleskörű megismertetésének biztosítása (Mátyus Andrea, fotográfus, Márton Judit, fotográfus, Kovács Roland, képzőművész, Sáli Levente, festő, Gimesi András, fotográfus, Bakos Levente, amatőr festő, Kovács Anita, grafikus, festő, Králl Szabolcs, képzőművész, Rásonyi Ábel, festő, Novák Tünde, fotográfus, Jacsó Balázs, grafikus ,Kónya Melinda, festő), erkölcsi és anyagi presztízsének megteremtése; ezzel kapcsolatban a művészeti határvonalak újraértékelése, összességében törekszünk a mindinkább teret nyerő fogyasztói mentalitással szemben a tudatos és aktív társadalomkritikai civil magatartás kialakítására (Szépséged áldozatai c. kiállítás és kerekasztal-beszélgetés állatvédelmi témában, a „Fogasházban”), szellemi és erkölcsi értékek megőrzésére (Bábeltől haikuig c. irodalmi est, felolvasóesttel, vetítéssel, zenei aláfestéssel a Királyfürdőben) és megteremtésére.

Budapest, 2014. május 5.


A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2014. 07. 07. - 12:02 | © szerzőség: Timi