Új Alapító okirat

Az Alapítók egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel úgy határoztak Létegylet néven egyesületet (továbbiakban Egyesület) hoznak létre és annak alapszabályát a 2008. április 19. napján megtartott közgyűlésen elfogadták, majd az alapítók a 2008. szeptember 29-én elfogadott határozatukkal az Egyesület elnevezését „MEMENTO MORI”-ra változtatták.

Az Egyesület 2008. szeptember 29-én kelt, a változásokkal együtt egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát 2016. március 11-én hatályon kívül helyezi és helyébe a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet új alapszabályát: folytatás itt!


A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!
2017. 12. 03. - 07:15 | © szerzőség: Gelka